Explorer Belt 2013 - organizační informace


Co je Explorer Belt?

Mezinárodní roverská výzva, jejímž cílem je sebepoznání účastníků, schopnost samostatného putování v neznámém prostředí a týmové práce. Letošní ročník je již druhý v režii Junáka. Po loňském pilotním ročníku v Estonsku se letos skupinky 30-ti československých skautů vypraví na zajímavé putování a cestu sebepoznání.

V průběhu putování budou účastníci v kontaktu především s místní komunitou, aby tak poznali nejen přírodu a pamětihodnosti, ale také kulturu, zvyky a realitu života na rumunském venkově. Cílem projektu není podávat sportovní výkony v podobě ujitých kilometrů, nesoutěží se o to, kdo dorazí na místo nejdříve, ale klademe za cíl, aby účastníci projektu okusili putování a poznávání neznámého prostředí bez vymožeností dnešní doby jako je internet, dopravní prostředky či komfort teplé postele.

O co jde v tomto případě?

Letošní ročník je opět mezinárodní, tentokrát československý. 15 účastníků bude z České republiky a 15 ze Slovenska. Projekt Explorer Belt se neskládá jen ze samostatného putování, ale zahrnuje také přípravný víkend, který je nutné absolvovat ještě před odjezdem do Rumunska.

Po samotném putování ještě v Rumunsku proběhne hodnocení akce, jednotlivé skupinky budou prezentovat zážitky a výstupy z jejich cest ostatním, ale také bude dán prostor pro osobní evaluaci a možnosti zapojení se do dalších projektů s mezinárodním charakterem.

Finance

Účastnický poplatek je stanoven ve výši 2300 CZK/90 euro. Po potvrzení účasti v projektu bude specifikován způsob zaplacení účastnického poplatku (buď převodem na bankovní účet nebo v hotovosti na přípravném víkendu).

Během podzimu 2013 bude účastníkům zpětně proplaceno 50% celkových cestovních nákladů z domu do Rumunska a zpět, maximálně však do částky 1250 CZK/ 49 euro.

Ostatní náklady (účast a cestovné na přípravný víkend, stravování a ubytování na přípravném víkendu a putování, programové aktivity apod.) hradí organizátoři.

Doprava na putování

Doprava do Rumunska bude koordinovaná dohromady. Podrobnosti o cestě se účastníci dozví na přípravném víkendu.Podle předběžných propočtů je možné se dostat z České republiky/Slovenska do Rumunska (Cluj-Napoca)a zpět za cenu okolo 100 eur.